RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W BRZEGU

ROK 2021

Lp.

Imię i nazwisko
oraz stanowisko
służbowe

Organ delegujący
do kontroli
Upoważnienie do kontroli delegacja
służbowa
Zakres
przedmiotowy
przeprowadzonej
kontroli
Czas trwania
kontroli
od - do
Wystąpienia
pokontrolne/protokoły
z kontroli dokument
do pobrania
Uwagi
1. mł.bryg. Grzegorz Pogorzelski mł. asp. Rafał Dziuba Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych 1.Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2.postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi
09.02.2021-19.02.2021r Protokół Decyzja
Opublikował: Urszula Siwek
Publikacja dnia: 08.04.2022
Podpisał: Urszula Siwek
Dokument z dnia: 05.04.2022
Dokument oglądany razy: 164