bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Lubsza, dnia 19.08.2020

Informacja dla mieszkańców Gminy Lubsza

Szanowni Mieszkańcy, informuję że na podstawie uchwał Rady Gminy
w Lubszy od 1 stycznia 2021r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Zmieniła się nie tylko cena, ale również metoda ustalenia opłaty jak również wzór deklaracji.
W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubsza zobligowani są do złożenia nowych deklaracji.
Nowe deklaracje można składać do tut. Urzędu od 1 września 2020r.
Nowa stawka 21,00 złotych od osoby obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, zwolnieni są z części opłaty w wysokości
1 złotych od ww. stawki liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Pokaż aktualności z roku:


Opublikował: Elżbieta Dolińska
Publikacja dnia: 27.08.2020
Podpisał: Elżbieta Dolińska
Dokument z dnia: 27.08.2020
Dokument oglądany razy: 1 966