RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Udostępnianie informacji publicznej

Brzeg, dnia 15.11.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013
Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
z dnia 15 listopada 2013 roku
w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej
w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu


Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.) w związku z art. 7 i 9 ustawy z dnia 6 września 20001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Zarządza się:

§ 1.

Wprowadzam Regulamin udostępniania informacji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.


§ 2.

Wprowadzam wzór wniosku o udostępnienie informacji, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.........................................
/podpis dyrektora/

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2Opublikował: Danuta Stefańska
Publikacja dnia: 17.12.2013
Podpisał: Danuta Stefańska
Dokument z dnia: 17.12.2013
Dokument oglądany razy: 3 628