bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.06.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Informacje o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 31.12.2021 r.

  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 138.918.490,60 zł
  • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazał zysk netto w wysokości 3.089.648,87 zł
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazało wzrost kapitału własnego o kwotę 3.092.948,87 zł


Opublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 14.06.2022
Podpisał: Artur Stecuła
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 3 056