bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.10.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Informacje o majątku Spółki

Kapitał zakładowy w wysokości: 39.287.700 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych).

Łączna suma udziałów: 392.877 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem).

Lista Wspólników: 100% udziałów Spółki posiad Gmina BrzegOpublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 20.10.2021
Podpisał: Artur Stecuła
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 3 136