bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

W celeu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a polegających na wdrożeniu przez administratora danych dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w PWiK w Brzegu Sp. z o.o. obowiązuje dokumentacja zgodna z ww. przepisami prawa.

Celem wdrożenia niniejszej dokumentacji jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych będących w zasobach administratora danych.

Inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK w Brzegu Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Jarosz z którą można skontaktować się poprzez e-mail: sekretariat@pwik.brzeg.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Spółce.Opublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 15.06.2018
Podpisał: Artur Stecuła
Dokument z dnia: 17.05.2016
Dokument oglądany razy: 2 556