bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiot działania: produkcja, handel i usługi w zakresie:

 1.  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych , cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 4. Badania i analizy związane z jakością żywności,
 5. Pozostałe badania i analizy techniczne,
 6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 7. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną , gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 8. Wytwarzanie energii elektrycznej,
 9. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 10. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 11. Roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.


Zasięg działania: Miasto Brzeg, Gminy: Olszanka, Skarbimierz. Lubsza, Lewin Brzeski, Oława


Zasada działania: pełny rozrachunek gospodarczy.
PWiK w Brzegu Sp. z o.o. podejmuje decyzje w oparciu o akty prawne oraz w oparciu o uchwały władz nadrzędnych Spółki.Opublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 13.02.2017
Podpisał: Artur Stecuła
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 3 715